کمپین شناسایی، شتاب‌دهی و جذب سرمایه جمعی کسب‌وکارهای نوپا در سامانه نیک استارتر

همدان

زمستان 98 و بهار 99

کرمان

زمستان 98

سیستان و بلوچستان

زمستان97

خوزستان

زمستان97

خوزستان

دی ماه 1397

سیستان و بلوچستان

بهمن 97

کرمان

زمستان 98

همدان

زمستان 98 و بهار 99